شنبه 5 فروردین 1402   01:54:02
header header
نوآوری و شکوفایی در آموزه‌های دینی
1399/3/17 شنبه

محمد سلطانمرادی

بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

1399/3/17 شنبهشنبه 17/3/13992020-06-06T10:45:52+04:306/6/2020نوآوری و شکوفایی در آموزه‌های دینیمحمد سلطانمرادیبهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرقشکوفایی دارای دو اصل فردی و اجتماعی است. در جنبه فردی هر انسانی ابتدا باید یک شناخت نسبت به جایگاه رفیع انسانیت داشته باشد1b949b743-f149-4ddc-87b7-035c305999ea2020-06-06T10:48:47+04:30مقالات - نوآوری و شکوفایی486e7924-3a5f-45d4-961b-a854b13c2d91آموزه هاي ديني.pdf930070application/pdf2020-06-06T10:52:50+04:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a5d351977-5bd8-42fc-85e0-d0544d3c5c232نوآوری69e35308-3cb6-44b7-9f1c-7f98e46c4c923شکوفایی2715c549-9492-4b24-923f-a814233106464آموزه های دینیcd3ada2d-e6e1-41bb-88e3-43eabf1997b45محمد سلطانمرادیc82c2f85-518a-4ab7-82b3-7f9667e45d266بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق63163/21/2023 8:39:19 PM


شکوفایی دارای دو اصل فردی و اجتماعی است. در جنبه فردی هر انسانی ابتدا باید یک شناخت نسبت به جایگاه رفیع انسانیت داشته باشد

فایل ها :آموزه هاي ديني.pdf کلمات کليدی :نوآوریشکوفاییآموزه های دینیمحمد سلطانمرادیبهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
مطالب مرتبط

محمد سلطانمرادی

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.