شنبه 5 فروردین 1402   03:20:44
header header
خانواده پایدار- قسمت اول
1399/3/17 شنبه

محمد سلطانمرادی

بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

1399/3/17 شنبهشنبه 17/3/13992020-06-06T10:56:48+04:306/6/2020خانواده پایدار- قسمت اولمحمد سلطانمرادیبهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرقشکل گیری شخصیتی، رفتاری و اخلاقی هر انسانی ابتدا از خانواده آغاز می شود و خانواده نقش مهم و بسزایی در تربیت هر انسانی را ایفا می کند لذا برآن شدیم برحسب ضرورت و نیاز مباحثی را تحت عنوان خانواده پایدار مطرح کنیم.1e5d00ea6-4cc6-4819-8d20-81346f86c5222020-06-06T11:02:45+04:30مقالات - خانواده پایدار42ebac32-4059-4d95-91b2-5ff7841f283bخانواده پايدار قست اول.pdf303167application/pdf2020-06-06T11:03:34+04:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063acb8b2387-6463-44c0-8960-1e56d4908cc21خانواده پایدار1cebc754-2f3a-4e6a-9030-cc98c12c01ea2اهمیت خانوادهe456a9cf-f38c-4333-a6a8-1520d12e3f923نقش خانواده در تربیتe2791956-2f4b-40b8-b231-fde64dc3c8fc4الگو پذیری06887c06-8469-4e03-ac87-8f2424a0a2765محمد سالطانمرادیc82c2f85-518a-4ab7-82b3-7f9667e45d266بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق74313/25/2023 12:40:32 AM


شکل گیری شخصیتی، رفتاری و اخلاقی هر انسانی ابتدا از خانواده آغاز می شود و خانواده نقش مهم و بسزایی در تربیت هر انسانی را ایفا می کند لذا برآن شدیم برحسب ضرورت و نیاز مباحثی را تحت عنوان خانواده پایدار مطرح کنیم.

فایل ها :خانواده پايدار قست اول.pdf کلمات کليدی :خانواده پایداراهمیت خانوادهنقش خانواده در تربیتالگو پذیریمحمد سالطانمرادیبهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
مطالب مرتبط

محمد سلطانمرادی

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.