شنبه 5 فروردین 1402   02:30:25
header header
1398/11/20 یکشنبه

دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت

دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت زیر نظر شورای فرهنگی وزارت نفت از تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به پتانسیل و استعدادهای غنی فرهنگی و هنری و توسعه‌ی آن در سطح صنعت نفت و اشاعه‌ی فرهنگ و هنر در بین كاركنان و خانواده ها؛ هدف از ایجاد این دفتر با تكیه بر سند چشم انداز پانزده ساله تنظیم شده است.

1398/11/20 یکشنبهیکشنبه 20/11/13982020-02-09T13:07:54+03:302/9/2020دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفتدفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت زیر نظر شورای فرهنگی وزارت نفت از تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به پتانسیل و استعدادهای غنی فرهنگی و هنری و توسعه‌ی آن در سطح صنعت نفت و اشاعه‌ی فرهنگ و هنر در بین كاركنان و خانواده ها؛ هدف از ایجاد این دفتر با تكیه بر سند چشم انداز پانزده ساله تنظیم شده است.اهداف كلان <ul> <li>فراهم ساختن زمینه&zwnj;ی رشد، شكوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت انسانی و متعهد به ارزش&zwnj;های دینی</li> <li>&nbsp;ایجاد زمینه&zwnj;ی رشد استعدادها و خلاقیت&zwnj;های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته&zwnj;ی شاغل و خانواده های صنعت نفت</li> <li>&nbsp;معرفی وجوه گوناگون و تخصصی هنر و فرهنگ در نقش آفرینی هنرمندان صنعت نفت</li> <li>&nbsp;بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی فرهنگ و فضایل اخلاقی در بین کارکنان صنعت نفت</li> <li>&nbsp;ایجاد فعالیت&zwnj;های هدایت&zwnj;گر و نمونه&zwnj;آفرینی هنری و ادبی متناسب با اهداف و برنامه&zwnj;ها متناظر با اهداف كلان</li> </ul> &nbsp;سیاست&zwnj;های سازمانی <ul> <li>ارتباط و تعامل سازنده هنری چهار شركت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت و شركت های تابعه در تهران و شهرستان ها</li> <li>توجه به کارکنان و خانواده های هنرمند و استفاده از پتانسیل های آن&zwnj;ها</li> <li>&nbsp;صرفه&zwnj;جویی در هزینه&zwnj;ها</li> <li>&nbsp;جذب&nbsp;مخاطبان</li> <li>&nbsp;گوناگونی و تنوع مضامین و آثار</li> <li>&nbsp;توجه به تحقیق و توسعه در امر فرهنگ و هنر</li> <li>&nbsp;استفاده از متخصصان و اساتید هنری (كاركنان و خانواده ها)</li> <li>&nbsp;ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح هنری کارکنان و خانواده ها در زمینه&zwnj;های هنری</li> <li>&nbsp;افزایش نشاط و بهره&zwnj;وری در سازمان</li> <li>&nbsp;توجه به مكانیزم عرضه و تقاضا با تاكید بر ارزش&zwnj;های فرهنگی و هنری</li> <li>&nbsp;رسالت دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت</li> </ul> در یك جمع&zwnj;بندی فشرده، دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور می&zwnj; بایست رسالت خود را بر پایه&zwnj;ی &quot; شناسایی، تشویق، &nbsp;ترغیب و تربیت عوامل تعیین كننده در تولید آثار فاخر هنری&quot; بداند و تحقق این رسالت نیازمند: <ul> <li>ایجاد محیط رشد و پرورش استعدادهای هنری</li> <li>&nbsp;شناسایی نیازهای واقعی هنری</li> <li>&nbsp;فعال سازی مكاتب خاص هنری با رویكرد كاربردی</li> <li>&nbsp;شناسایی استعدادهای واقعی در عرصه&zwnj;های مختلف هنرهای هفت گانه</li> <li>&nbsp;شناسایی آگاهانه مربیان، اساتید، هنرمندان پیش&zwnj;كسوت برای حضور در جمع استعدادهای جوان در صنعت نفت</li> <li>&nbsp;انجام تحقیقات مستمر، برای آسیب&zwnj;شناسی عرصه هنر و بهبود روش&zwnj;ها</li> <li>&nbsp;ظرفیت&zwnj;سازی در امكانات فیزیكی و تجهیزات مورد نیاز، برای آموزش، تولید و عرصه&zwnj;ی آثار هنری</li> </ul> &nbsp;&nbsp;راهبردهای اصلی <ul> <li>از این رو راهبرد دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور در پانزده سال آینده عبارت است از:</li> <li>شناسایی، جذب، پرورش و معرفی استعدادهای هنری كاركنان و خانواده های ایشان در عرصه صنعت نفت کشور</li> <li>&nbsp;تاكید بر خَلق و تولید آثار هنری فاخر و نمونه جهت موارد کاربردی در شرکت&zwnj;های اصلی و فرعی وزارت نفت</li> </ul> &nbsp;خط مشی&zwnj;ها<br /> &nbsp; <ul> <li>برای تحقق راهبردهای ذکر شده، خط مشی&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;های زیر مدنظر خواهد بود:</li> <li>&nbsp;تقویت كیفیت فعالیت واحدهای ستادی به ویژه واحدهای هنری از طریق:</li> <li>حضور با نشاط و هر چه بیشتر هنرمندان متعهد و پیش&zwnj;كسوت در گروه ها و انجمن های هفت گانه هنری</li> <li>&nbsp;تاكید بر تولید آثار فاخر و نمونه در هنر اصیل به عنوان فعالیتی فرهنگی و هنری</li> <li>&nbsp;انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی جهت شناخت نیازهای فكری و روحی استعدادهای جوان و مخاطبین آثار</li> <li>&nbsp;تقویت كیفیت فعالیت&zwnj;های متولیان بخش هنری شرکت&zwnj;های تابعه به عنوان مركز ثقل فعالیت&zwnj;های اجرایی در تحقق دو راهبرد فوق&zwnj;الذكر از طریق:</li> <li>برنامه&zwnj;ریزی و اجرای آموزش&zwnj;های مناسب برای تقویت توان علمی و هنری هنرمندان زیر مجموعه&zwnj;ی دفتر ارتباطات هنرمندان در &nbsp;شرکت&zwnj;های اصلی و فرعی، در تهران و شهرستان&zwnj;ها</li> <li>&nbsp;برنامه&zwnj;ریزی و اجرای آموزش&zwnj;های مناسب برای تقویت توان كارشناسی، مربیان و هنرمندان مجری فعالیت&zwnj;ها در حوزه هنری شرکت&zwnj;های تابعه خاصه شهرک&zwnj;های مسکونی وزارت نفت&nbsp;</li> <li>اعزام مستمر و سازمان یافته هنرمندان پیش&zwnj;كسوت، اندیشمندان و فرهیختگان توانمند در آموزش و تربیت هنرمندان جوان در شرکت&zwnj;های تابعه خاصه خانواده های ساكن در شهرک&zwnj;های مسکونی &nbsp;وزارت نفت</li> <li>&nbsp;تأكید بر گسترش تعامل انجمن هنری با هنرمندان پیش&zwnj;كسوت و متعهد در شرکت&zwnj;های زیر مجموعه وزارت نفت</li> <li>&nbsp;هدفمند كردن نشست&zwnj;ها، همایش&zwnj;ها، جشنواره&zwnj;های هنری در راستای دو راهبرد اصلی</li> </ul> &nbsp;&loz; اصلاحات سازمانی و ساختاری از طریق: <ul> <li>&nbsp;تاكید بر ایجاد محیطی صمیمی، پویا، تربیت&zwnj;كننده و رشد دهنده معرفتی، اخلاقی و هنری برای استعدادهای جدید در حیطه دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت</li> <li>&nbsp;ایجاد بانك اطلاعاتی هنرمندان و مستندسازی فعالیت&zwnj;های هنری و نیز دستورالعمل&zwnj;های متناسب با حفظ پویایی یك محیط هنری</li> <li>بهره&zwnj;گیری از سیستم&zwnj;های جدید فناوری اطلاعات برای دسترسی به مخاطبین وگسترش فرا</li> </ul> 081533/24/2023 11:14:07 PM


اهداف كلان

 • فراهم ساختن زمینه‌ی رشد، شكوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت انسانی و متعهد به ارزش‌های دینی
 •  ایجاد زمینه‌ی رشد استعدادها و خلاقیت‌های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته‌ی شاغل و خانواده های صنعت نفت
 •  معرفی وجوه گوناگون و تخصصی هنر و فرهنگ در نقش آفرینی هنرمندان صنعت نفت
 •  بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی فرهنگ و فضایل اخلاقی در بین کارکنان صنعت نفت
 •  ایجاد فعالیت‌های هدایت‌گر و نمونه‌آفرینی هنری و ادبی متناسب با اهداف و برنامه‌ها متناظر با اهداف كلان
 سیاست‌های سازمانی
 • ارتباط و تعامل سازنده هنری چهار شركت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت و شركت های تابعه در تهران و شهرستان ها
 • توجه به کارکنان و خانواده های هنرمند و استفاده از پتانسیل های آن‌ها
 •  صرفه‌جویی در هزینه‌ها
 •  جذب مخاطبان
 •  گوناگونی و تنوع مضامین و آثار
 •  توجه به تحقیق و توسعه در امر فرهنگ و هنر
 •  استفاده از متخصصان و اساتید هنری (كاركنان و خانواده ها)
 •  ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح هنری کارکنان و خانواده ها در زمینه‌های هنری
 •  افزایش نشاط و بهره‌وری در سازمان
 •  توجه به مكانیزم عرضه و تقاضا با تاكید بر ارزش‌های فرهنگی و هنری
 •  رسالت دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت
در یك جمع‌بندی فشرده، دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور می‌ بایست رسالت خود را بر پایه‌ی " شناسایی، تشویق،  ترغیب و تربیت عوامل تعیین كننده در تولید آثار فاخر هنری" بداند و تحقق این رسالت نیازمند:
 • ایجاد محیط رشد و پرورش استعدادهای هنری
 •  شناسایی نیازهای واقعی هنری
 •  فعال سازی مكاتب خاص هنری با رویكرد كاربردی
 •  شناسایی استعدادهای واقعی در عرصه‌های مختلف هنرهای هفت گانه
 •  شناسایی آگاهانه مربیان، اساتید، هنرمندان پیش‌كسوت برای حضور در جمع استعدادهای جوان در صنعت نفت
 •  انجام تحقیقات مستمر، برای آسیب‌شناسی عرصه هنر و بهبود روش‌ها
 •  ظرفیت‌سازی در امكانات فیزیكی و تجهیزات مورد نیاز، برای آموزش، تولید و عرصه‌ی آثار هنری
  راهبردهای اصلی
 • از این رو راهبرد دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور در پانزده سال آینده عبارت است از:
 • شناسایی، جذب، پرورش و معرفی استعدادهای هنری كاركنان و خانواده های ایشان در عرصه صنعت نفت کشور
 •  تاكید بر خَلق و تولید آثار هنری فاخر و نمونه جهت موارد کاربردی در شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت
 خط مشی‌ها
 
 • برای تحقق راهبردهای ذکر شده، خط مشی‌ها و فعالیت‌های زیر مدنظر خواهد بود:
 •  تقویت كیفیت فعالیت واحدهای ستادی به ویژه واحدهای هنری از طریق:
 • حضور با نشاط و هر چه بیشتر هنرمندان متعهد و پیش‌كسوت در گروه ها و انجمن های هفت گانه هنری
 •  تاكید بر تولید آثار فاخر و نمونه در هنر اصیل به عنوان فعالیتی فرهنگی و هنری
 •  انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی جهت شناخت نیازهای فكری و روحی استعدادهای جوان و مخاطبین آثار
 •  تقویت كیفیت فعالیت‌های متولیان بخش هنری شرکت‌های تابعه به عنوان مركز ثقل فعالیت‌های اجرایی در تحقق دو راهبرد فوق‌الذكر از طریق:
 • برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مناسب برای تقویت توان علمی و هنری هنرمندان زیر مجموعه‌ی دفتر ارتباطات هنرمندان در  شرکت‌های اصلی و فرعی، در تهران و شهرستان‌ها
 •  برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مناسب برای تقویت توان كارشناسی، مربیان و هنرمندان مجری فعالیت‌ها در حوزه هنری شرکت‌های تابعه خاصه شهرک‌های مسکونی وزارت نفت 
 • اعزام مستمر و سازمان یافته هنرمندان پیش‌كسوت، اندیشمندان و فرهیختگان توانمند در آموزش و تربیت هنرمندان جوان در شرکت‌های تابعه خاصه خانواده های ساكن در شهرک‌های مسکونی  وزارت نفت
 •  تأكید بر گسترش تعامل انجمن هنری با هنرمندان پیش‌كسوت و متعهد در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت
 •  هدفمند كردن نشست‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌های هنری در راستای دو راهبرد اصلی
 ◊ اصلاحات سازمانی و ساختاری از طریق:
 •  تاكید بر ایجاد محیطی صمیمی، پویا، تربیت‌كننده و رشد دهنده معرفتی، اخلاقی و هنری برای استعدادهای جدید در حیطه دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت
 •  ایجاد بانك اطلاعاتی هنرمندان و مستندسازی فعالیت‌های هنری و نیز دستورالعمل‌های متناسب با حفظ پویایی یك محیط هنری
 • بهره‌گیری از سیستم‌های جدید فناوری اطلاعات برای دسترسی به مخاطبین وگسترش فرا

مطالب مرتبط

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.