پاسخ به شبهات دینی در روزگار كرونایی
با شیوع کرونا، از سوی برخی از افراد و جریانات شبهاتی مطرح شده که اعتقاداتی نظیر توسل و تبرک و مسائلی مانند رابطه علم و دین را به چالش کشیده است. در این بخش تعدادی از پاسخهای ارائه شده از سوی کارشناسان دینی در اختیار قرار داده شده است.

شرور و بلاها قسمت اول، آيت الله مصباح يزدي

شرور بلاها قسمت دوم، آيت الله مصباح يزدي

کتاب پاسخ به شبهات ديني در روزگار کرونايي

نقد سخنان دکتر سروش قسمت اول

نقد سخنان دکتر سروش قسمت دوم

نقدِ آفات و خرافاتِ دکتر سروش، استاد عليدوست

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    عکس روز[~cls=~]

    safahat dakheli 1.jpg

    V6.1.3.0