دوره آموزشی «روان شناسی تبلیغ»؛ حجت الاسلام دكتر هادی
تبلیغ و پیام رسانی، یکی ازموضوعات مهم در دانش روان شناسی اجتماعی است. از جمله موضوعاتی که از زمان ارسطو بدان پرداخته اند، بحث متقاعد سازی است. این امر، توجه روزافزون روان شناسان اجتماعی را به خود جلب کرده است. در فرایند تبلیغ و متقاعد سازی، عوامل مختلفی چون: منبع ارسال پیام، محتوای پیام، چگونگی ارسال آن و شرایط مخاطبان دخالت دارند؛ از این رو در امر تبلیغات اسلامی هم لازم است به صورت سازمانی به این امر توجه شود؛ زیرا انجام تبلیغ به صورت سازمانی اثربخشی بیش تری دارد. این دوره با هدف توانمند سازی روحانیون و امامان جماعت صنعت نفت، به همت معاونت آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت، طراحی و اجرا شده است.
جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم    

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    عکس روز[~cls=~]

    safahat dakheli 1.jpg

    V6.1.3.0