ظرفیت های سبك زندگی ایرانی اسلامی برای پیشگیری و مقابله با كرونا- بخش سوم
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
۲۰:۰۷
ظرفیت های سبك زندگی ایرانی اسلامی برای پیشگیری و مقابله با كرونا- بخش دوم
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ 
۱۹:۵۱
ظرفیت های سبك زندگی ایرانی اسلامی برای پیشگیری و مقابله با كرونا- بخش نخست
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 
۱۹:۰۵
آرامش از دیدگاه آموزه های دینی (بخش هجدهم)
آرامش از دیدگاه آموزه های دینی (بخش هجدهم) 
شماره ٩٦۴ دوره جديد ۳۰ فروردين ۱۳۹۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 
۱۸:۴۷
نیمه شعبان و حركت به سوی جامعه آرمانی
نیمه شعبان و حركت به سوی جامعه آرمانی 
شماره ٩٦۳ دوره جديد ۲۳ فروردين ۱۳۹۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 
۲۰:۲۱
نگاهی به آموزه های معنوی و اجتماعی نوروز
نگاهی به آموزه های معنوی و اجتماعی نوروز 
شماره ٩٦٢ دوره جديد ٢٤ اسفند ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ 
۱۸:۱۲
راهكارهای نیل به آرامش؛ پیوند مبارك
راهكارهای نیل به آرامش؛ پیوند مبارك 
شماره ۹۶۱ دوره جديد ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 
۰۷:۲۳
راهكارهای نیل به آرامش؛ ارزشمندی انسانی ، ضمانت آرامش
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
۱۹:۰۷
راهكارهای نیل به آرامش؛مهارخشم و صداقت
راهكارهای نیل به آرامش؛مهارخشم و صداقت 
شماره ۹۵۹ دوره جديد ۲۶بهمن ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
۱۸:۱۵
راهكارهای نیل به آرامش ؛ صید مروارید آرامش از دریای معرفت
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
۱۸:۲۱
راهكارهای نیل به آرامش ؛ موج شكن دریای اضطراب
راهكارهای نیل به آرامش ؛ موج شكن دریای اضطراب 
شماره ۹۵۶ دوره جديد ۵بهمن ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
۱۷:۰۰
راهكارهای نیل به آرامش؛ كاستن از خواسته ها
راهكارهای نیل به آرامش؛ كاستن از خواسته ها 
شماره ۹۵۵ دوره جديد ۲۸دي ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ 
۱۶:۵۳
راهكارهای نیل به آرامش؛ مدیریت ذهن
راهكارهای نیل به آرامش؛ مدیریت ذهن 
شماره ۹۵۴ دوره جديد ۲۱دي ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۶:۰۶
راهكارهای نیل به آرامش ؛ آرامش در سایه امیدواری به خدا
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۶:۰۰
راهكارهای نیل به آرامش ؛ از بخشش به آرامش می رسیم
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۵:۵۰
راهكارهای نیل به آرامش؛دیدار با خانه خدا
راهكارهای نیل به آرامش؛دیدار با خانه خدا 
شماره ۹۵۱ دوره جديد ۳۰آذر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۵:۴۵
راهكارهای نیل به آرامش ؛ همراهی با ولی الله و انس با كلام الله
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۸:۵۷
راهكارهای نیل به آرامش ؛ مسیری از زمین به بهشت
راهكارهای نیل به آرامش ؛ مسیری از زمین به بهشت 
شماره ۹۴۹ دوره جديد ۱۶آذر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۸:۵۱
راهكارهای نیل به آرامش ؛ عشق به خدا دریچه ای به درون انسان
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۸:۵۰
راهكارهای نیل به آرامش ؛ دعا گفت و گویی با خدا
راهكارهای نیل به آرامش ؛ دعا گفت و گویی با خدا 
شماره ۹۴۷ دوره جديد ۲آذر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۸:۴۰
هفته وحدت اسلامی
هفته وحدت اسلامی 
شماره ۹۴۶ دوره جديد ۲۵ آبان ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۷:۱۹
آرامش از دیدگاه آموزه های دینی - بخش دوم
آرامش از دیدگاه آموزه های دینی - بخش دوم 
شماره ۹۴۵ دوره جديد ۱۸ آبان ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۶:۲۵
نگاهی به مفهوم غایب بودن امام زمان ( عج)
نگاهی به مفهوم غایب بودن امام زمان ( عج) 
شماره ۹۴۴ دوره جديد ۱۱ آبان ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
۱۶:۲۰
نگاهی به آموزه های زیارت نامه ای كه به امام حسین علیه السلام اختصاص دارد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
۱۸:۴۸
زندگی به سبك اربعین
زندگی به سبك اربعین 
شماره ۹۴۲ دوره جديد ۲۰ مهر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ 
۱۹:۲۶
زندگی به سبك امام حسین علیه السلام- بخش دوم
زندگی به سبك امام حسین علیه السلام- بخش دوم 
شماره ۹۴۱ دوره جديد ۱۳ مهر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ 
۱۷:۵۶
زندگی به سبك امام حسین علیه السلام- بخش اول
زندگی به سبك امام حسین علیه السلام- بخش اول 
شماره ۹۴۰ دوره جديد ۶ مهر ۱۳۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ 
۱۷:۰۳
سیره اخلاقی معصومین علیه السلام ( تجلی توكل در گفتار و رفتار)
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ 
۱۶:۱۳
سیره اخلاقی معصومین علیه السلام ( جلوه هایی از اخلاص)
سیره اخلاقی معصومین علیه السلام ( جلوه هایی از اخلاص) 
شماره ٩٣۶ دوره جديد ۲ شهريور ١٣٩٨
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ 
۱۶:۱۰

safahat dakheli 1.jpg

گروه دورانV6.1.3.0