تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
۰۸:۱۴
در راستای تحقق آیه کریمه الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوه و به منظور عملیاتی نمودن پیامهای مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز بویژه اجلاس بیست و پنجم و تأکید معظم له بر مسءولیت همگانی در قب ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 
۰۸:۱۸
در راستای تحقق آیه کریمه الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوه و به منظور عملیاتی نمودن پیامهای مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز بویژه اجلاس بیست و پنجم و تأکید معظم له بر مسءولیت همگانی در قب ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
۰۹:۵۹
در راستای تحقق آیه کریمه الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوه و به منظور عملیاتی نمودن پیامهای مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز بویژه اجلاس بیست و پنجم و تأکید معظم له بر مسءولیت همگانی در ق ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
۰۸:۴۷
طی جلسات کارشناسی و تخصصی با استفاده از مدل علمی مورد استفاده، سند راهبردی فرهنگی وزارت نفت تدوین شده است. هرچند در تدوین این سند از حضور صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت بهره گرفته شده و از ...

safahat dakheli 1.jpg


گروه دورانV6.1.3.0