• ساعت : ۱۳:۰۷
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت
دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت زیر نظر شورای فرهنگی وزارت نفت از تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به پتانسیل و استعدادهای غنی فرهنگی و هنری و توسعه‌ی آن در سطح صنعت نفت و اشاعه‌ی فرهنگ و هنر در بین كاركنان و خانواده ها؛ هدف از ایجاد این دفتر با تكیه بر سند چشم انداز پانزده ساله تنظیم شده است.
اهداف كلان
 • فراهم ساختن زمینه‌ی رشد، شكوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت انسانی و متعهد به ارزش‌های دینی
 •  ایجاد زمینه‌ی رشد استعدادها و خلاقیت‌های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته‌ی شاغل و خانواده های صنعت نفت
 •  معرفی وجوه گوناگون و تخصصی هنر و فرهنگ در نقش آفرینی هنرمندان صنعت نفت
 •  بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی فرهنگ و فضایل اخلاقی در بین کارکنان صنعت نفت
 •  ایجاد فعالیت‌های هدایت‌گر و نمونه‌آفرینی هنری و ادبی متناسب با اهداف و برنامه‌ها متناظر با اهداف كلان
 سیاست‌های سازمانی
 • ارتباط و تعامل سازنده هنری چهار شركت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت و شركت های تابعه در تهران و شهرستان ها
 • توجه به کارکنان و خانواده های هنرمند و استفاده از پتانسیل های آن‌ها
 •  صرفه‌جویی در هزینه‌ها
 •  جذب مخاطبان
 •  گوناگونی و تنوع مضامین و آثار
 •  توجه به تحقیق و توسعه در امر فرهنگ و هنر
 •  استفاده از متخصصان و اساتید هنری (كاركنان و خانواده ها)
 •  ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح هنری کارکنان و خانواده ها در زمینه‌های هنری
 •  افزایش نشاط و بهره‌وری در سازمان
 •  توجه به مكانیزم عرضه و تقاضا با تاكید بر ارزش‌های فرهنگی و هنری
 •  رسالت دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت
در یك جمع‌بندی فشرده، دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور می‌ بایست رسالت خود را بر پایه‌ی " شناسایی، تشویق،  ترغیب و تربیت عوامل تعیین كننده در تولید آثار فاخر هنری" بداند و تحقق این رسالت نیازمند:
 • ایجاد محیط رشد و پرورش استعدادهای هنری
 •  شناسایی نیازهای واقعی هنری
 •  فعال سازی مكاتب خاص هنری با رویكرد كاربردی
 •  شناسایی استعدادهای واقعی در عرصه‌های مختلف هنرهای هفت گانه
 •  شناسایی آگاهانه مربیان، اساتید، هنرمندان پیش‌كسوت برای حضور در جمع استعدادهای جوان در صنعت نفت
 •  انجام تحقیقات مستمر، برای آسیب‌شناسی عرصه هنر و بهبود روش‌ها
 •  ظرفیت‌سازی در امكانات فیزیكی و تجهیزات مورد نیاز، برای آموزش، تولید و عرصه‌ی آثار هنری
  راهبردهای اصلی
 • از این رو راهبرد دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت كشور در پانزده سال آینده عبارت است از:
 • شناسایی، جذب، پرورش و معرفی استعدادهای هنری كاركنان و خانواده های ایشان در عرصه صنعت نفت کشور
 •  تاكید بر خَلق و تولید آثار هنری فاخر و نمونه جهت موارد کاربردی در شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت
 خط مشی‌ها
 
 • برای تحقق راهبردهای ذکر شده، خط مشی‌ها و فعالیت‌های زیر مدنظر خواهد بود:
 •  تقویت كیفیت فعالیت واحدهای ستادی به ویژه واحدهای هنری از طریق:
 • حضور با نشاط و هر چه بیشتر هنرمندان متعهد و پیش‌كسوت در گروه ها و انجمن های هفت گانه هنری
 •  تاكید بر تولید آثار فاخر و نمونه در هنر اصیل به عنوان فعالیتی فرهنگی و هنری
 •  انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی جهت شناخت نیازهای فكری و روحی استعدادهای جوان و مخاطبین آثار
 •  تقویت كیفیت فعالیت‌های متولیان بخش هنری شرکت‌های تابعه به عنوان مركز ثقل فعالیت‌های اجرایی در تحقق دو راهبرد فوق‌الذكر از طریق:
 • برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مناسب برای تقویت توان علمی و هنری هنرمندان زیر مجموعه‌ی دفتر ارتباطات هنرمندان در  شرکت‌های اصلی و فرعی، در تهران و شهرستان‌ها
 •  برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مناسب برای تقویت توان كارشناسی، مربیان و هنرمندان مجری فعالیت‌ها در حوزه هنری شرکت‌های تابعه خاصه شهرک‌های مسکونی وزارت نفت 
 • اعزام مستمر و سازمان یافته هنرمندان پیش‌كسوت، اندیشمندان و فرهیختگان توانمند در آموزش و تربیت هنرمندان جوان در شرکت‌های تابعه خاصه خانواده های ساكن در شهرک‌های مسکونی  وزارت نفت
 •  تأكید بر گسترش تعامل انجمن هنری با هنرمندان پیش‌كسوت و متعهد در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت
 •  هدفمند كردن نشست‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌های هنری در راستای دو راهبرد اصلی
 ◊ اصلاحات سازمانی و ساختاری از طریق:
 •  تاكید بر ایجاد محیطی صمیمی، پویا، تربیت‌كننده و رشد دهنده معرفتی، اخلاقی و هنری برای استعدادهای جدید در حیطه دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت
 •  ایجاد بانك اطلاعاتی هنرمندان و مستندسازی فعالیت‌های هنری و نیز دستورالعمل‌های متناسب با حفظ پویایی یك محیط هنری
 • بهره‌گیری از سیستم‌های جدید فناوری اطلاعات برای دسترسی به مخاطبین وگسترش فرا
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  عکس روز[~cls=~]

  safahat dakheli 1.jpg

  V6.1.3.0