دانلود منابع مفاهیم قرآن

مفاهیم قرآن کریم فرزندان گروه ۴ و ۵

مفاهیم قرآن کریم فرزندان گروه ۳

دانلود منابع مفاهیم نهج البلاغه

مفاهیم نهج البلاغه فرزندان گروه ۴ و ۵

مفاهیم نهج البلاغه فرزندان گروه ۳

دانلود منابع صوتی رشته تلاوت تقلیدی

سوره مبارکه حمد؛ استاد عبدالباسط
سوره مبارکه حمد؛ استاد شحات انور
سوره مبارکه حمد؛ استاد منشاوی
سوره مبارکه بقره؛ استاد مصطفی اسماعیل

 


safahat dakheli 1.jpg

گروه دورانV6.1.3.0